linguage.ru

Поняття procurement і його складові частини

Говорячи про систему державного замовлення, не можна не торкнутися такого поняття, як постачання (від англ. Procurement - закупівлі). Постачання - сукупність практичних методів і прийомів, що дозволяють максимально задовольнити потреби покупця при проведенні закупівельної кампанії за допомогою конкурсних торгів. Для розуміння сутності постачання важливо виділити ключові моменти в його визначенні. По-перше, це «закупівлі», т. К. Постачання є одним із способів здійснення закупівель товарів, робіт і послуг (тільки для державних потреб, для позначення закупівель фізичних і юридичних осіб використовується термін purchase).

В останні роки у світовій практиці при вирішенні питання раціоналізації фінансових потоків і здешевлення виробництва особливо пильна увага приділяється саме закупівель, т. К. В більшості випадків саме в цій сфері є найбільші резерви підвищення ефективності всього бізнесу. За оцінками ряду аналітиків, в технологічно налагоджених виробництвах 50-60% потенційної економії є в сфері матеріально-технічного забезпечення, 30% - в збутової сфері і 10-20% - в безпосередньо виробничій сфері. Тому при розробці програм по економії сукупних витрат закупівлі повинні бути в центрі уваги. Друге ключове поняття - «конкурсні торги» як публічне відкрите змагання претендентів за отримання контракту на поставку товарів або виконання робіт. Саме на цьому способі встановлення господарських зв`язків грунтується постачання.

Конкурсні торги - це спосіб видачі замовлень на поставку товарів, надання послуг, виконання певних видів робіт по заздалегідь оголошеним в спеціальних документах умов, що передбачає залучення до певного терміну на принципах змагання пропозицій від декількох учасників торгів з метою забезпечення найбільш вигідних умов угоди для організатора. У Федеральному законі 44-ФЗ конкурс - це спосіб визначення постачальника, при якому переможцем визнається учасник закупівлі, який запропонував найкращі умови виконання контракту.

Третє ключове поняття - це «інтереси покупця». Важливо особливо підкреслити, що мова йде головним чином про довгострокові інтереси покупця. Постачання необхідний не для фірмоднодневок, а для тих бізнесменів, які розраховують на тривалу, успішну діяльність в даній сфері ринку, а це можливо тільки тоді, коли господарські контрагенти будуть бачити в ньому надійного, заслуговує на довіру партнера. Всі процедури постачання грунтуються на рівноправному і шанобливе ставлення до інтересів господарюючих контрагентів. Чітке дотримання цих процедур створює замовнику і постачальникам позитивну довгострокову репутацію на ринку, що само по собі є значним капіталом, яким слід дорожити не менш, ніж фінансовими ресурсами.

І, нарешті, «сукупність практичних методів і прийомів», т. Е. Сам інструментарій, за допомогою якого здійснюються процедури конкурсних закупівель продукції.

Данилова С. Н.

Поділися в соціальних мережах:

Схожі

© 2011—2017 linguage.ru