linguage.ru

Середні нормативи фінансових витрат на одиницю обсягу медичної допомоги, середні подушним нормативи фінансування, способи оплати медичної допомоги, порядок формування і структура тарифів на оплату медичної допомоги

Середні нормативи фінансових витрат на одиницю обсягу медичної допомоги для цілей формування територіальних програм на 2014 рік становлять:
• на 1 виклик швидкої медичної допомоги за рахунок коштів обов`язкового медичного страхування - 1507,4 рубля;
• на 1 відвідування з профілактичною і іншими цілями при наданні медичної допомоги в амбулаторних умовах медичними організаціями (їх структурними підрозділами) за рахунок коштів бюджетів суб`єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів (далі - відповідні бюджети) - 360 рублів, за рахунок коштів обов`язкового медичного страхування - 318,4 рубля-

• на 1 звернення з приводу захворювання при наданні медичної допомоги в амбулаторних умовах медичними організаціями (їх структурними підрозділами) за рахунок коштів відповідних бюджетів - 1044 рубля, за рахунок коштів обов`язкового медичного страхування - 932,8 рубля;
• на 1 відвідування при наданні медичної допомоги в невідкладній формі в амбулаторних умовах за рахунок коштів обов`язкового медичного страхування - 407,6 рубля;

• на 1 пацієнтів-день лікування в умовах денних стаціонарів за рахунок коштів відповідних бюджетів - 559,4 рубля, за рахунок коштів обов`язкового медичного страхування - 1227,9 рубля;
• на 1 випадок застосування допоміжних репродуктивних технологій (екстракорпорального запліднення) за рахунок коштів обов`язкового медичного страхування - 113 109 рублів;
• на 1 випадок госпіталізації в медичних організаціях (їх структурних підрозділах), які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах, за рахунок коштів відповідних бюджетів - 61732,8 рубля, за рахунок коштів обов`язкового медичного страхування - 19186,2 рубля;
• на 1 ліжко-день з медичної реабілітації в спеціалізованих лікарнях і центрах, які надають медичну допомогу за профілем «Медична реабілітація», і реабілітаційних відділеннях медичних організацій за рахунок коштів обов`язкового медичного страхування - 1293,8 рубля;
• на 1 ліжко-день в медичних організаціях (їх структурних підрозділах), що надають паліативну медичну допомогу в стаціонарних умовах (включаючи лікарні сестринського догляду), за рахунок коштів відповідних бюджетів - 1654,3 рубля.
Середні нормативи фінансових витрат на одиницю обсягу медичної допомоги, що надається відповідно до Програми, на 2015 і 2016 роки становлять:
• на 1 виклик швидкої медичної допомоги за рахунок коштів обов`язкового медичного страхування - 1582,8 рубля на 2015 рік, 1635,6 рубля на 2016 рік;
• на 1 відвідування з профілактичною і іншими цілями при наданні медичної допомоги в амбулаторних умовах медичними організаціями (їх структурними підрозділами) за рахунок коштів відповідних бюджетів - 448,9 рубля на 2015 рік, 468,2 рубля на 2016 рік, за рахунок коштів обов`язкового медичного страхування - 351 рубль на 2015 рік, 355,5 рубля на 2016 рік;
• на 1 звернення з приводу захворювання при наданні медичної допомоги в амбулаторних умовах медичними організаціями (їх структурними підрозділами) за рахунок коштів відповідних бюджетів - 1256,9 рубля на 2015 рік, 1310,9 рубля на 2016 рік, за рахунок коштів обов`язкового медичного страхування - 1023,2 рубля на 2015 рік, 1066,5 рубля на 2016 рік;
• на 1 відвідування при наданні медичної допомоги в невідкладній формі в амбулаторних умовах за рахунок коштів обов`язкового медичного страхування - 449,3 рубля на 2015 рік, 452,2 рубля на 2016 рік;
• на 1 пацієнтів-день лікування в умовах денних стаціонарів за рахунок коштів відповідних бюджетів - 734,5 рубля на 2015 рік, 766,8 рубля на 2016 рік, за рахунок коштів обов`язкового медичного страхування - 1309,1 рубля на 2015 рік і 1323, 4 рубля на 2016 рік;
• на 1 випадок застосування допоміжних репродуктивних технологій (екстракорпорального запліднення) за рахунок коштів обов`язкового медичного страхування - 119964,1 рубля на 2015 рік, 125 962 рубля на 2016 рік;
• на 1 випадок госпіталізації в медичних організаціях (їх структурних підрозділах), які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах, за рахунок коштів відповідних бюджетів - 79668,6 рубля на 2015 рік, 83094 рубля на 2016 рік, за рахунок коштів обов`язкового медичного страхування - 22452, 3 рубля на 2015 рік, 23544,2 рубля на 2016 рік;
• на 1 ліжко-день з медичної реабілітації в спеціалізованих лікарнях і центрах, які надають медичну допомогу за профілем «Медична реабілітація», і реабілітаційних відділеннях медичних організацій за рахунок коштів обов`язкового медичного страхування - 1539,3 рубля на 2015 рік, 1623,4 рубля на 2016 рік;
• на 1 ліжко-день в медичних організаціях (їх структурних підрозділах), що надають паліативну медичну допомогу в стаціонарних умовах (включаючи лікарні сестринського догляду), за рахунок коштів відповідних бюджетів - 2137 рублів на 2015 рік, 2228,9 рубля на 2016 рік.
Порядок формування та структура тарифу на оплату медичної допомоги, що надається в рамках базової програми обов`язкового медичного страхування, встановлюються відповідно до Федерального закону «Про обов`язкове медичне страхування в Російській Федерації».
Середні подушного нормативи фінансування встановлюються органом державної влади суб`єкта Російської Федерації виходячи з нормативів, передбачених розділом V Програми та цим розділом, з урахуванням відповідних районних коефіцієнтів.
Середні подушного нормативи фінансування, передбачені Програмою (без урахування витрат федерального бюджету), складають: в 2014 році - 10294,4 рубля, в 2015 році - 12096,7 рубля, в 2016 році - 12642,1 рубля, в тому числі за рахунок коштів обов`язкового медичного страхування на фінансування базової програми обов`язкового медичного страхування за рахунок субвенцій Федерального фонду обов`язкового медичного страхування в 2014 році - 6962,5 рубля, в 2015 році - 8481,5 рубля, в 2016 році - 8863,2 рубля.
Норматив фінансового забезпечення територіальної програми обов`язкового медичного страхування може перевищувати встановлений базовою програмою обов`язкового медичного страхування норматив фінансового забезпечення базової програми обов`язкового медичного страхування в разі встановлення органом державної влади суб`єкта Російської Федерації додаткового обсягу страхового забезпечення за страховими випадками, встановленими базовою програмою обов`язкового медичного страхування, а також в разі встановлен ня переліку страхових випадків, видів і умов надання медичної допомоги на додаток до встановлених базовою програмою обов`язкового медичного страхування. Фінансове забезпечення територіальної програми обов`язкового медичного страхування в зазначених випадках здійснюється за рахунок платежів суб`єктів Російської Федерації, що сплачуються до бюджету територіального фонду обов`язкового медичного страхування, в розмірі різниці між нормативом фінансового забезпечення територіальної програми обов`язкового медичного страхування і нормативом фінансового забезпечення базової програми обов`язкового медичного страхування з урахуванням чисельності застрахованих осіб на територі і суб`єкта Російської Федерації.
Вартість затвердженої територіальної програми обов`язкового медичного страхування не може перевищувати розмір бюджетних асигнувань на реалізацію територіальної програми обов`язкового медичного страхування, встановлений законом суб`єкта Російської Федерації про бюджет територіального фонду обов`язкового медичного страхування.
Тарифи на оплату медичної допомоги за обов`язковим медичним страхуванням встановлюються тарифною угодою між уповноваженим органом виконавчої влади суб`єкта Російської Федерації, територіальним фондом обов`язкового медичного страхування, представниками страхових медичних організацій, медичних професійних некомерційних організацій, створених відповідно до статті 76 Федерального закону «Про основи охорони здоров`я громадян в Російській Федерації », професійних спілок медичних робіт иков або їх об`єднань (асоціацій), включеними до складу комісії по розробці територіальної програми обов`язкового медичного страхування, що створюється в суб`єкті Російської Федерації в установленому порядку.
У суб`єкті Російської Федерації тарифи на оплату медичної допомоги формуються відповідно до прийнятих в територіальній програмі обов`язкового медичного страхування способами оплати медичної допомоги та в частині витрат на заробітну плату включають фінансове забезпечення грошових виплат стимулюючого характеру, включаючи грошові виплати:
• лікарям-терапевтам дільничним, лікарям-педіатрам дільничним, лікарям загальної практики (сімейних лікарів), медичним сестрам дільничним лікарів-терапевтів дільничних, лікарів-педіатрів дільничних і медичним сестрам лікарів загальної практики (сімейних лікарів) за надану медичну допомогу в амбулаторних умовах;
• медичним працівникам фельдшерсько-акушерських пунктів (завідувачем фельдшерсько-акушерськими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медичним сестрам, в тому числі медичним сестрам патронажним) за надану медичну допомогу в амбулаторних умовах;
• лікарям, фельдшерам і медичним сестрам медичних організацій і підрозділів швидкої медичної допомоги за надану швидку медичну допомогу поза медичної організації;
• лікарям-фахівцям за надану медичну допомогу в амбулаторних умовах.
При реалізації територіальної програми обов`язкового медичного страхування застосовуються такі способи оплати медичної допомоги:
• при оплаті медичної допомоги, наданої в амбулаторних умовах:
• по подушного нормативу фінансування на прикріпилися осіб в поєднанні з оплатою за одиницю обсягу медичної допомоги - за медичну послугу, за відвідування, за звернення (закінчений випадок);
• за одиницю обсягу медичної допомоги - за медичну послугу, за відвідування, за звернення (закінчений випадок) (використовується при оплаті медичної допомоги, наданої застрахованим особам за межами суб`єкта Російської Федерації, на території якого видано поліс обов`язкового медичного страхування, а також в окремих медичних організаціях, які мають прикріпилися осіб);
• по подушного нормативу фінансування на прикріпилися осіб з урахуванням показників результативності діяльності медичної організації, в тому числі з включенням витрат на медичну допомогу, що надається в інших медичних організаціях (за одиницю обсягу медичної допомоги);
• при оплаті медичної допомоги, наданої в стаціонарних умовах, - за закінчений случай лікування захворювання, включеного до відповідної групи захворювань (в тому числі клініко-статистичні групи захворювань);
• при оплаті медичної допомоги, наданої в умовах денного стаціонару, - за закінчений случай лікування захворювання, включеного до відповідної групи захворювань (в тому числі клініко-статистичні групи захворювань);
• при оплаті швидкої медичної допомоги, наданої поза медичної організації (за місцем виклику бригади швидкої, в тому числі швидкої спеціалізованої, медичної допомоги, а також в транспортному засобі при медичної евакуації), - по подушного нормативу фінансування в поєднанні з оплатою за виклик швидкої медичної допомоги.

Т. К. Міщенко

Поділися в соціальних мережах:

Схожі

© 2011—2017 linguage.ru