linguage.ru

Специфіка соціальних категорій

Одна з ключових особливостей процесу соціальної категоризації (СК) полягає в особливій природі соціальних категорій. На відміну від фізичних категорій соціальні категорії більшою мірою абстрактні і мінливі, їх межі характеризуються розпливчастістю і неточністю. Так, практично будь-який предмет, що має невеликий розмір, чотири ніжки і стільницю, може бути безпомилково категоризувати як «стіл». В умовах СК досить складно спонтанно віднести когось до «зелених» або до «християнам», так як нам часто невідомо, які саме ознаки дозволяють помістити людину в ту чи іншу категорію. Категоризація об`єктів в соціальні категорії носить скоріше імовірнісний характер (Лейенс, Дарден, 2001). Ш. Тейлор, Л. Піп- ло і Д. Сірс (2004) в рамках дослідницької парадигми «Хто що сказав?» Отримали дані, що вказують на те, що, незважаючи на імовірнісний характер процесу СК, віднесення людини до певної групи здійснюється перш за все на підставі таких змістовних ознак, як стать, рід занять, етнічна та релігійна приналежність (див .: Spears, Haslam, Jansen, 1999 Twuyver, van Knippenberg, 1995). Виходячи з отриманих результатів, автори прийшли до висновку, що стосовно до опису людини на підставі його членства в гендерної, етнічної або будь-якої іншої соціальної групи правильно використовувати поняття «стереотип». Перш за все, це обумовлено тим, що соціальні стереотипи - це емоційно «навантажені» соціальні категорії, які містять в собі не просто перелік ознак, що описують стереотипні групи, але і оцінне, особистісне ставлення до цих груп. В результаті соціальний стереотип вказує на «цінності, потреби і цілі того, хто займається категоризацією» (Тернер, 2003, с. 218).
Поділися в соціальних мережах:

Схожі

© 2011—2017 linguage.ru