linguage.ru

Методи стратегічного аналізу сучасної компанії і їх значення

Відео: Управління стратегічним розвитком по-російськи. Конкурентні переваги і стратегії підприємства

Великі західноєвропейські компанії є прикладом того, як грамотна маркетингова компанія безпосередньо впливає на успіх розширення ринків збуту вироблених товарів і послуг, а також диверсифікацію виробництва в разі такої необхідності. Методи стратегічного аналізу в такій компанії використовуються постійно, оскільки завдяки їм, суб`єкт господарської діяльності може об`єктивно оцінити ринок досліджуваного асортименту товарів і його насиченість конкретними продуктами. Крім цього існує можливість проаналізувати діяльність конкурентів і знайти нові ринкові сектори, в яких можна впровадити свою продукцію.

Стратегічний аналіз є головним елементом планування, виступаючи в якості інструменту стратегічного управління, за допомогою нього можна об`єктивно оцінити діяльність компанії і виявити ті напрямки, в які найвигідніше вкласти фінансові кошти. Методи стратегічного аналізу сформувалися на початку 70-х років, ознаменувавши собою початок нової ери ведення бізнесу вже на основі пошуку і виявлення потреб населення, поступово відмовляючись від принципів глобальної пропозиції товарів і послуг. На той час деякі сегменти ринку були надмірно насичені товарами і послугами, а інші ж навпаки, відчували гострий дефіцит. Крім цього, також накладався відбиток стрімкого прогресу і впровадження комп`ютерної техніки, що вимагало створення нових підходів до роботи, а також виявлення нових способів просування послуг.

Стратегічний аналіз підприємства включає в себе кілька векторів, головними з яких є наступні:

1. Вектор зростання, який визначає масштаби і рівень діяльності майбутнього виробництва. Головним компонентом цієї направляючої є розширення ринку і створення нового асортименту продукції. Методи стратегічного аналізу включають в себе план-матрицю, яка складається з наступних чинників:

- проникнення на ринок (нові товари, низькі ціни, акції, поглинання конкурентів і так далі) -

Відео: Як заробити на переоцінених ринку США? Стратегії ProValue!

- пошук нових сегментів ринку-

- створення нових товарів і послуг-

- диверсифікація виробництва (Розробка нових видів товарів, а також поширення госп. Діяльності на нові сфери).

2. Конкурентна перевага - є найважливішим вектором стратегічного аналізу, який включає в себе аналіз існуючих і потенційних конкурентів, а також виявлення їх переваг та недоліків. У зв`язку з цим фірмою проводиться ретельний аналіз тих переваг, які може використовувати підприємство для досягнення поставлених цілей і завдань. Методи стратегічного планування в обов`язковому порядку включають в себе мінімізацію витрат, ранній вихід на ринок, а також диференціацію товарів і послуг. Для здійснення цього завдання маркетинговий відділ підприємства розробляє головний стратегію, оформляючи її у вигляді довгострокового плану з розбивкою по конкретних дат здійснення тих чи інших заходів.

Слід підкреслити, що робити ставку виключно на розробку нових товарів невигідно, оскільки лідерські позиції фірми-винахідника швидко слабшають, а компанії конкуренти намагаються відразу ж скопіювати цей товар і виробляти його аналоги, швидко насичуючи виникла в цьому потреба населення.

3. Синергія або ефект 2 + 2 = 5. Досить цікаве явище, яке було помічено маркетологами вже досить давно. Суть його полягає в тому, що в результаті спільного використання трудових ресурсів його дохід перевищує той показник, який міг бути досягти кожним з них окремо. Іншим словами, в результаті взаємодії декількох факторів виробництва загальний результат підвищується в кілька разів. Однак тут слід врахувати і такий факт, що синергізм може бути не тільки позитивним, але і негативним. Прикладом може послужити така ситуація, коли компанія виходить на висококонкурентні галузі виробництва, не маючи достатнього досвіду роботи в цій галузі.

4. Гнучкість при виконанні стратегічного плану, що є важливим моментом при сучасному веденні бізнесу. Сьогодні інформаційні технології настільки швидко впроваджуються в сферу бізнесу, що для успішної діяльності будь-якої компанії необхідно вчасно коригувати свої цілі і завдання, виводячи в розряд першорядний найбільш головні з них.

Крім методик, слід також виділити види стратегічного аналізу, який дозволяє в найбільш повній мірі зібрати всю необхідну інформацію про товари, послуги, попит, пропозицію, споживачів, конкурентів і так далі.

Отже, основні види стратегічного аналізу включають в себе наступне:

  1. STEP аналіз (або PEST-аналіз). Являє собою пошук інформації, щодо зовнішнього середовища, можна дізнатися, як вона впливає на кінцеве просування товарів і послуг. Тут аналізу піддається соціальна, економічна, політична та технологічне середовище в тій країні, де планується впровадити новий асортимент товарів.
  2. Аналіз конкурентів.
  3. Аналіз організаційної культури.
  4. Аналіз поточної стратегії.
  5. Аналіз портфеля бізнесу.

На закінчення ще раз хочеться підкреслити, що тільки грамотна маркетингова стратегія дозволяє домогтися успіху при просуванні товарів і послуг на економічному ринку, оскільки в даний час саме правильно обраний підхід є головним фактором успіху, і методи стратегічного аналізу відіграють тут важливу роль.

Поділися в соціальних мережах:

Схожі

© 2011—2017 linguage.ru